Japan Islanders vs Saranac Lake Surge

Plattsburgh Thunderbirds vs Saranac Lake Surge

Plattsburgh Thunderbirds vs Saranac Lake Surge

Japan Islanders vs Saranac Lake Surge

Plattsburgh Thunderbirds vs Saranac Lake Surge

Plattsburgh Thunderbirds vs Saranac Lake Surge

Tupper Lake Riverpigs vs Saranac Lake Surge

Japan Islanders vs Saranac Lake Surge

Saranac Lake Surge vs Plattsburgh Thunderbirds

Japan Islanders vs Saranac Lake Surge